Hop til hovedindholdet

Social- og Boligstyrelsen logo

Årskonference om menneskehandel 2024


Dato og tid

Tirsdag d. 7. maj 2024 kl. 10:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 18. april 2024 kl. 12:00

Sted

Milling Hotel Park , Viaduktvej 28, 55oo Middelfart Middelfart Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
55oo Middelfart Middelfart

Årskonference om menneskehandel 2024


Styrket opsporing og identifikation af menneskehandel i Danmark

Center mod Menneskehandel afholder årskonference den 7. maj.

Årskonference 2024 har fokus på, hvordan vi kan styrke opsporing og identifikation af personer udsat for menneskehandel i Danmark, da det er centralt i den nationale indsats, at personer udsat for menneskehandel opspores, identificeres og får tilbud om bistand og støtte.

På årskonferencen præsenterer Center mod Menneskehandel temarapporten 'Indikatorer – et redskab til at opspore menneskehandel’ og to oplægsholdere, Trine Mygind Korsby og Maria von Bredow, præsenterer forskellige perspektiver og nuancer på opsporing af personer udsat for menneskehandel. I løbet af dagen er der afsat tid til at drøfte og udvikle nye tværfaglige metoder til at styrke opsporing af menneskehandel i Danmark.

Program

 • Indtjekning
  Kl. 9.30 – 10.00 indtjekning med let morgenmadsanretning
 • Velkomst
  Ved Niels Arendt Nielsen, vicedirektør Social- og Boligstyrelsen 
  Videohilsen fra Marie Bjerre, digitaliseringsminister og minister for ligestilling
 • Opsporing af menneskehandel
  - Indikatorer på menneskehandel: Præsentation af Center mod
   Menneskehandels temarapport ’Indikatorer et redskab til at opspore menneskehandel’
  - Indikatorer i praksis og x-faktoren – den knapt så håndgribelige bekymring om menneskehandel, som er funderet på faglig viden og erfaringer

 • Relationer mellem formodede bagmænd og personer udsat for menneskehandel  kompleksiteter og nuancer
  Oplæg med afsæt i forskning og etnografisk feltarbejde i Rumænien og Italien ved Trine Mygind Korsby, Adjunkt ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet  
 • Børn og unge rekrutteret af kriminelle netværk i Sverige
  Oplæg om svenske og udenlandske børn og unge, der bliver rekrutteret, udnyttet og fastholdt af kriminelle netværk, og tiltag, der kan forebygge og bekæmpe problemet.
  Ved Maria von Bredow, analytiker ved ’Brottsförebyggande rådet’, Stockholm
 • Tænketank 2024
  Hvordan kan vi styrke opsporing af personer udsat for menneskehandel i Danmark?
 • Afrunding og tak for i dag

Program kan downloades her 

Målgruppe

Årskonferencen er målrettet fagpersoner og aktører på menneskehandelsområdet som myndigheder, NGO'er, brancheforeninger, private virksomheder, forskere og studerende.

 

Praktiske informationer

Tilmelding skal ske via 'Start tilmelding' til højre på denne side.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 18. april 2024 kl 12.00. 

Konferencen er gratis og afholdes med fysisk fremmøde med et deltagerantal på op til 150 personer.

NB. For at sikre en ligelig repræsentation fra forskellige organisationer og fagområder forbeholder vi os retten til at begrænse antallet af deltagere fra hver organisation. Fordelingen vil ske efter tilmeldingsfristen, hvor de tilmeldte deltagere vil få direkte besked, hvis de ikke har fået plads på konferencen. Hører du ikke fra os inden den 22. april, kan du betragte dig som tilmeldt.

 

Social- og Boligstyrelsen behandler dine personoplysninger når du tilmelder dig
Når du tilmelder dig arrangementet, behandler Social- og Boligstyrelsen de personoplysninger, du angiver i tilmeldingen. Social- og Boligstyrelsen behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a om samtykke.
Social- og Boligstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet, herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet. 

Deltagerliste mv.
Vi gør opmærksom på, at dit navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted kan fremgå af en deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere og eventuelle eksterne oplægsholdere. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal stå på deltagerlisten, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet. 

Billeder
Vi gør opmærksom på, at Social- og Boligstyrelsen kan vælge at offentliggøre billeder fra vores arrangementer på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside eller LinkedIn-profil. Social- og Boligstyrelsen vil altid foretage en vurdering af de enkelte billeder inden en eventuel offentliggørelse. Det vil i alle tilfælde være billeder, der alene viser en aktivitet/situation der relaterer sig til arrangementets formål. Der vil ikke være tale om billeder, der har de enkelte deltagere i fokus. Social- og Boligstyrelsen kan offentliggøre billeder uden samtykke fra de personer, som fremgår på billedet, hvis det vurderes, at billederne er harmløse og at eventuelle genkendelige personer ikke fremstår på en måde, hvor de vil kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. 

Rettigheder
Du kan læse om dine rettigheder og om din mulighed for at klage til Datatilsynet i Social- og Boligstyrelsens generelle persondatapolitik: https://sbst.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

Spørgsmål
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Social- og Boligstyrelsen. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via telefon 41932450 eller mail 
dpo@sbst.dk.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Center mod Menneskehandel Kontakt: Hanne Mainz
Tlf: +45 41932529
cmm@sbst.dk

Kontaktinformation til arrangør

Center mod Menneskehandel Kontakt: Hanne Mainz
Tlf: +45 41932529
cmm@sbst.dk