Hop til hovedindholdet

Social- og Boligstyrelsen logo

Informationsmøde for driftstilskudsmodtagere


Dato og tid

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 10:00 til 11:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 2. februar 2024 kl. 12:00

Sted

Online via Zoom, , Online via Zoom

Informationsmøde for driftstilskudsmodtagere


Arrangementsbeskrivelse

Halvårligt møde for modtagere af driftstilskud
Deltag i Social- og Boligstyrelsens virtuelle halvårlige møde for driftstilskudsmodtagere den 6. februar 2024 om indsendelse af årsregnskab og afrapportering på mål-/aktivitetsplan for 2023.

På mødet vil vi fortælle om indholdet i årsregnskab og afrapportering på mål- og aktivitetsplan. Desuden vil vi beskrive nogle af ændringerne i krav og betingelser for at modtage driftstilskud, herunder bl.a. skærpede krav til overførsel af midler. Alle modtagere af driftstilskud opfordres til at deltage.

Der kan stilles spørgsmål via chatfelt undervejs.

Praktisk information
Det er gratis at deltage på informationsmødet, der afholdes virtuelt via platformen Zoom 6. februar 2024 kl. 10.00-11.00.

Alle kan deltage, også selvom man ikke i forvejen har installeret Zoom.

I må gerne være flere fra samme organisation, der deltager. I skal dog tilmelde jer enkeltvis.

Tilmeldingsfristen er den 2. februar 2024 kl. 12.00.

Alle tilmeldte modtager et link, der giver adgang til mødet, før afholdelsen.


Social- og Boligstyrelsen behandler dine personoplysninger når du tilmelder dig

Når du tilmelder dig arrangementet, behandler Social- og Boligstyrelsen de personoplysninger, du angiver i tilmeldingen. Social- og Boligstyrelsen behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a om samtykke.
Social- og Boligstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet, herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet.

Deltagerliste mv.
Vi gør opmærksom på, at dit navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted kan fremgå af en deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere og eventuelle eksterne oplægsholdere. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal stå på deltagerlisten, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet.

Billeder
Vi gør opmærksom på, at Social- og Boligstyrelsen kan vælge at offentliggøre billeder fra vores arrangementer på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside eller LinkedIn-profil. Social- og Boligstyrelsen vil altid foretage en vurdering af de enkelte billeder inden en eventuel offentliggørelse. Det vil i alle tilfælde være billeder, der alene viser en aktivitet/situation der relaterer sig til arrangementets formål. Der vil ikke være tale om billeder, der har de enkelte deltagere i fokus. Social- og Boligstyrelsen kan offentliggøre billeder uden samtykke fra de personer, som fremgår på billedet, hvis det vurderes, at billederne er harmløse og at eventuelle genkendelige personer ikke fremstår på en måde, hvor de vil kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Virtuelle arrangementer
Social- og Boligstyrelsens virtuelle arrangementer faciliteters via styrelsens Zoom-licens. Som udgangspunkt behandles personoplysningerne via datacentre i Europa, men der kan ske overførsel af udvalgte oplysninger til Zoom i USA, herunder din IP-adresse og det navn, som du angiver ved mødeopstart. USA betragtes som et usikkert tredjeland at overføre personoplysninger til. Dette skyldes bl.a., at de amerikanske myndigheder efter europæisk standard, har for let adgang til data.

Rettigheder
Du kan læse om dine rettigheder og om din mulighed for at klage til Datatilsynet i Social- og Boligstyrelsens generelle persondatapolitik: https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

Kontaktinformation til arrangør

Tilskudsøkonomi, Social- og Boligstyrelsen
Tlf: +45 21 81 93 47
kvbb@sbst.dk

Kontaktinformation til arrangør

Tilskudsøkonomi, Social- og Boligstyrelsen
Tlf: +45 21 81 93 47
kvbb@sbst.dk